Το Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής & Θεωρίας Συστημάτων συνεργάζεται με πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας, και ανά πάσα στιγμή στεγάζει γύρω στους 10-15 νεόερους ερευνητές, κυρίως Υποψηφίους Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές. Οι συνεργάτες αυτοί δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος ερευνητικών περιοχών, που περιλαμβάνουν προβλήματα και ερωτήματα στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων
 • Ανάλυση και σχεδιασμός αλγορίθμων
 • Ασύρματα δίκτυα
 • Διαχείριση πόρων και πληροφορίας
 • Δρομολόγηση και βελτιστοποίηση στοχαστικών δικτύων
 • Ενεργειακά συστήματα και δίκτυα
 • Επεξεργασία και συμπίεση σήματος
 • Επιστημονικοί υπολογισμοί
 • Εφαρμοσμένες πιθανότητες και στοχαστική μοντελοποίηση
 • Θεωρία πληροφορίας
 • Κατανεμημένα συστήματα
 • Μελέτη μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του παγκοσμίου ιστού
 • Οικονομικά δικτύων
 • Cloud computing