Η έρευνα στο Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων διεξάγεται τόσο στα πλαίσια των ερευνητικών ομάδων:

όσο και μεμονωμένα από μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες τους, στις ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να αναζησέτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους ερευνητικά αντικείμενα και έργα, καθώς και για τις δημοσιεύσεις στις οποίες αποτυπώνεται η έρευνα τους.