Πίσω στους ερευνητές

  • email: panamixo@aueb.gr
  • τηλέφωνο:30 210-8203154
  • Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Recruitment and Incentives in crowdsourcing systems and community networks
  • dblp: -
  • CV: -
  • Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Εκπαίδευση

  1. Diploma : Electrical and Computer Engineering from the Democritus University of Thrace (DUTH), Greece, in 2010
  2. M.Sc : Advanced Sciences of Modern Telecommunications from the University of Valencia (UV), Spain, in 2012
  3. PhD Candidate : Department of Informatics AUEB (present)

Επαγγελματική και Ερευνητική Εμπειρία
Συνέδρεια

Επιστημονικά Περιοδικά